GP Nord Ltd
Reg. Nr:
40203177406
Address:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Zāļu piegāde mājās un saņemšana aptiekā citai personai

Nodrošinot farmaceitiskās aprūpes pieejamību ikvienam iedzīvotājam, kas vēlas izvairīties no sabiedrisku vietu apmeklēšanas, no 2020. gada maija recepšu zāles var piegādāt mājās, ja personai nav iespējas aiziet uz aptieku vai deleģēt citu personu aptiekā izņemt e-veselības sistēmā izrakstītās zāles.
IZVĒLIETIES SEV VĒLAMO APTIEKU, (iecienītāko vai tuvāko vai izdevīgāko) un IEPAZĪSTIETIES AR PIEGĀDES NOTEIKUMIEM!
▶️ Zāles personai mājās var piegādāt aptiekā un aptiekas filiālē nodarbināts farmaceits un farmaceita asistents, kā arī brīvprātīgie – kurjers, brīvprātīgo organizācijas un biedrības pārstāvis, aprūpētājs un sociālā darba speciālists. Narkotiskās vai psihotropās zāles personai mājās drīkst piegādāt tikai nodarbināts farmaceits vai farmaceita asistents.
▶️ Farmaceitam, saņemot pasūtījumu, telefoniski jāsazinās ar pasūtītāju, lai pārliecinātos, ka persona ir informēta par zāļu pareizu to lietošanu, glabāšanu un iznīcināšanu, kā arī par samaksas kārtību.
▶️ Ierodoties personas dzīvesvietā, zāļu piegādātājam būs jāzvana uz pasūtītāja tālruņa numuru un jālūdz apstiprināt savu vārdu, uzvārdu un adresi, lai salīdzinātu to ar informāciju, kas norādīta uz zāļu sūtījuma iepakojuma.

Izmantojot iespēju zāles pasūtīt aptiekā un saņemt tās mājās, tāpat jāievēro Covid-19 infekcijas izplatības laikā noteiktās piesardzības prasības.

Lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles (piemēram, radiniekam vai kaimiņam), aptiekā:
▶️ jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam (var būt izdrukāts no E-veselības portāla, kā attēls telefonā u.c.);
▶️ jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
▶️ jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju).
Iedzīvotājs E-veselībā var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei (aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu). Iedzīvotājs jebkurā mirklī var mainīt vai atcelt uzstādīto deleģējumu.
Aptiekā nav jānosauc cita cilvēka personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments!
Esi informēts! Esi vesels!