GP Nord Ltd
Reg. Nr:
40203177406
Address:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Svarīgi zināt pirms pulsa oksimetra iegādāšanās

Ņemot vērā iezīvotāju pieaugošo interesi par pulsa oksimetriem, kas var palīdzēt SARS-CoV-2 izraisītā Covid-19 slimošanas gadījumā nenonākt kritiskā veselības stāvoklī, ir svarīgi apzināties ka ne visas internetā nopērkamās ierīces ir atbilstošas Eiropas Savienības (ES) regulām un legālas Latvijas tirgū. Lai pārliecinātos, ka medicīniskās ierīces mērījumu precizitāte ir pārbaudīta ES, vispirms jāpārbauda oksimetra marķējums, jo pat divas vizuāli identiskas ierīces var būt ar dažādiem sensoriem un mērījumu precizitāti. Tikai ES sertificētas medicīniskas ierīces var tikt izplatītas Latvijas Republikā un tām ir uzticama mērijumu precizitāte.
Covid-19 saslimšana var tikt aizvadīta bez simptomiem vai simptomi var būt vāji, kas neprasa slimnieka stacionēšanu. Tomēr slimošanas laikā skābekļa līmenis asinīs var samazināties līdz bīstami zemam līmenim, pacientam nemaz to nemanot. Rezultātā daļa pacientu ierodas slimnīcā novēloti, lai ārstēšanās būtu efektīva. Regulāri mērījumi ar pulsa oksimetru var palīdzēt kontrolēt, vai skābekļa līmenis asinīs slimošanas laikā samazinās zem 95%, par ko laicīgi var ziņot ārstam. Svarīgi atcerēties, ka skābekļa saturācijas rādītājs nav vienīgais faktors, kas var informēt par slimības gaitu. Savukārt viedtālruņa vai viedpulksteņa mērījumi ir noderīgi sportam, bet nav tik precīzi, lai tos droši izmantotu medicīniskiem izmeklējumiem.
Ministru kabineta noteikumi Nr.689 nosaka, ka ražotājs pirms medicīnas ierīces laišanas brīvā apgrozībā izdod EK atbilstības deklarāciju un norāda medicīnas ierīces atbilstību attiecināmajām prasībām un tās klasi. Pulsa oksimetri visbiežāk tiek klasificēti kā I klases ar mērīšanas funkciju vai IIa klases medicīnas ierīce, līdz ar to, tai tiek veikta atbilstības novērtēšana procedūra, ko norāda arī četru ciparu identifikācijas kods pie CE atbilstības marķējuma.
Patērētājiem pirms pulsa oksimetru iegādes būtu jāņem vērā, ka uz pulsa oksimetra marķējuma jābūt:
• CE marķējumam ar sertificēšanas iestādes numuru (XXXX vietā tiek norādīts paziņotās institūcijas četru ciparu identifikācijas kods).
• Lietošanas instrukcijai valsts valodā.
• Ražotāja kontaktinformācija. Ja ražotājs atrodas ārpus ES, tad arī pilnvarota pārstāvja ES kontaktinformācija.
• Reģistrācijai medicīnisko ierīču reģistrā LATMED: https://latmed.zva.gov.lv/public/pazinojumuKatalogs.aspx
Gan pirms pulsa oksimetra iegādāšanās, gan interpretējot iegūtos rādījumus, konsultēties ar ģimenes ārstu!
Esi informēts. Esi vesels.