GP Nord Ltd
Reg. Nr:
40203177406
Address:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Recepšu un bezrecepšu zāļu iegādāšnās ārpus Latvijas

Kas jāņem vērā, zāles iegādājoties iterneta vietnēs?
Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un Latvijas Zāļu valsts aģentūra aicina sabiedrību neiegādāties zāles nelicencētās interneta vietnēs.
Viltotas zāles ir neīstas zāles, ko tirgotāji cenšas pārdot kā īstas vai reģistrētas zāles. Tās var saturēt nepareizu aktīvo vielu, nesaturēt aktīvo vielu vispār vai saturēt aktīvo vielu nepareizā daudzumā. Šādu produktu lietošana var izraisīt nopietnus veselības traucējumus vai pasliktināšanos.
Lai pasargātu sevi no krāpniekiem, zāles iegādājieties tikai no vietējām aptiekām vai tirgotājiem, vai tiešsaistes aptiekām, kuras ir licencējušas nacionālās atbildīgās valsts iestādes – Latvijā tā ir Zāļu valsts aģentūra.
Jebkuru zāļu trūkuma gadījumā, ievērojiet sava ārsta, farmaceita vai nacionālās atbildīgās iestādes ieteikumus.

Kā sagādāt zāles, kuras nav reģistrētas Latvijā?
Ja ārsts ir parakstījis zāles, kuras nav reģistrētas Latvijā, pacientam ir vairākas iespējas:

– pasūtīt zāles jebkurā aptiekā;
– ievest zāles Latvijā (piemēram, ceļotāja bagāžā) vai saņemt pasta sūtījumā.
Katrā ziņā vispirms ir nepieciešams saņemt ārstniecības personas izrakstītu recepti. Personiskai lietošanai no trešajām valstīm saņemto zāļu daudzums vienā reizē drīkst būt ne vairāk kā 6 mēnešu lietošanai.

Pirmajā gadījumā Latvijā nereģistrētu zāļu sūtīšanai pacientam aptiekā ir jāiesniedz ārstniecības personas izrakstīta recepte vai, iegādājoties zāles pret e-recepti, obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments – pase vai ID karte (citi dokumenti, kā autovadītāja apliecība, nevar tikt izmantoti). Pirms zāļu pasūtīšanas iesakām jau iepriekš noskaidrot paredzamo zāļu piegādes laiku un zāļu cenu. Tāpat pacientam ir tiesības pieprasīt aptiekā norādījumus par konkrēto zāļu lietošanu, uzglabāšanu un iespējamām zāļu blaknēm latviešu valodā.

Fiziskai personai ir tiesības personiskai lietošanai arī ievest no ārvalstīm vai saņemt pasta sūtījumā gan recepšu, gan bezrecepšu zāles, ja tās ir oriģinālā iepakojumā, to ražotājs un ražotājvalsts ir identificējami uz iepakojuma, un zālēm ir pirkuma čeks vai līdzvērtīgs to iegādi apliecinošs dokuments. Pa pastu saņemtās zāles izsniedz pret ārsta izrakstītu recepti, kas jāuzrāda “Latvijas pasta” nodaļā, saņemot sūtījumu. Dokumentiem svešvalodā ir jāpievieno apliecināts tulkojums saskaņā ar kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

Papildu informācijai – ārsta izrakstītu recepti nepieciešams uzrādīt “Latvijas pasta” nodaļā arī tajā gadījumā, ja ārvalstīs pasūtītas bezrecepšu zāles.

Zāļu ievešanu (piemēram, ceļotāja bagāžā) vai saņemšanu pa pastu regulē Ministru kabineta noteikumu Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 106. punkts

Kāpēc tās pašas zāles vienā valstī ir recepšu, bet citā – bezrecepšu medikaments?

– Lēmumu par zāļu reģistrāciju pieņem Zāļu valsts aģentūra, vienlaikus nosakot to piederību recepšu vai bezrecepšu zāļu grupai. Tas var atšķirties dažādās valstīs, ņemot vērā valsts veselības aprūpes sistēmu, speciālista pieejamību, zāļu lietošanas paradumus, nepareizu vai ļaunprātīgu zāļu lietošanas gadījumus un citus aspektus. Vienādu aktīvo vielu saturošas zāles var būt klasificētas kā recepšu vai bezrecepšu zāles atkarībā no iepakojuma lieluma vai no apstiprinātajām indikācijām. “Recepšu” vai “bezrecepšu” statuss laika gaitā var mainīties, ja ir pamatoti medicīniskie un zinātniskie dati par zāļu drošumu un efektivitāti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 15 =