Open Radošais Centrs

Atbalsts OPEN Radošajam Centram

 

Mūsu direktors Toms Zeltiņš apciemoja OPEN Radošo Centru, lai nogādātu mūsu atbalstu Edija Klaiša lieliskajai iniciatīvai, kas nu jau rezultējusies 11 atbalsta centros jauniešiem no riska grupas ģimenēm. Te ik dienu centra telpas var apmeklēt un jēgpilni pavadīt laiku jaunieši gan no bagātām, gan nabadzīgām ģimenēm, kas jūtas vientuļi un nomākti.
"Open" nesaņem finansējumu ne no valsts, ne pašvaldības. Telpu īri un daudzas citas izmaksas sedz atsaucīgu cilvēku atbalsts un ieguldītais brīvprātīgais darbs.

Edijs Klaišis un Toms Zeltiņš

OPEN Radošie Centri jauniešiem nav nedz izglītības iestādes, nedz krīzes centri.
OPEN Radošajos Centros nemāca nevienu dzīvot, un mēs nerisinām jauniešu vietā viņu problēmas.
Mēs uzticamies un dodam iespējas.
Jaunieši (13 - ...) centros var:
- piedalīties dažādās radošās aktivitātēs
- spēlēt galda spēles
- lasīt grāmatas
- spēlēt xBox
- piedalīties fiziskās aktivitātēs
- pagatavot sev ēst

 

SIA GP Nord
Reg. Nr:
40203177406
Adrese:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija