SIA GP Nord
Reg. Nr:
40203177406
Adrese:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Kur izmest nederīgās zāles?

Kur izmest nederīgās zāles? Medikamentu utilizācija.

Gandrīz katrās mājās aptieciņā stāv medikamenti, kuriem beidzies derīguma termiņš nesen vai jau ilgāku laiku, tāpēc ir ļoti noderīgi reizi pusgadā veikt aptieciņas inventarizāciju. Te atradīsim arī tādas zāles, kuru lietošana pārskatāmā nākotnē vairs nebūs nepieciešama. Kad ir atlasītas nederīgās zāles, ne visi zina, kā šīs zāles pareizi utilizēt. Kāds tās noskalo tualetes podā, bet cits izmet kopā ar sadzīves atkritumiem, kas ir pavisam nepareiza rīcība.

Nederīgās zāles nav vienkārši atkritumi; tās ir potenciāli bīstamas vielas, kuru nepareiza glabāšana un utilizācija rada nopietnus draudus cilvēku veselībai un videi. Nereti mājsaimniecībās nepareizi uzglabātas zāles var kļūt par saindēšanās riska faktoriem, veicinot nevēlamas sekas.

Draudi veselībai un videi

Kad nevajadzīgās zāles nonāk sadzīves atkritumos, tās ne tikai rada saindēšanās risku dzīvniekiem, bet arī ietekmē vidi. Šīs zāles, nokļūstot vidē, var izraisīt ūdens un augsnes piesārņojumu, antibiotiku rezistences veidošanos, dzīvnieku un augu hormonālo izmaiņu, kā arī mutācijas. Šāda rīcība ir bīstama gan dabai, gan cilvēku veselībai.

Aizsargā savu ģimeni un apkārtējo vidi

Lai aizsargātu apkārtējo vidi, ir svarīgi zināt, kā rīkoties ar nevajadzīgajām vai nederīgajām zālēm. Ja zāles vairs netiek izmantotas vai ir zaudējušas derīguma termiņu, ir nepieciešams veikt šādus soļus:

Vaicājiet farmaceitam aptiekā: Jautājiet farmaceitam, kur likt zāles, kuras Jūs vairs nelietojat. Viņi sniegs informāciju par drošu un ekoloģisku utilizāciju.

Noteikumi par zāļu nederīgumu:
○ Beidzies derīguma termiņš.
○ Nepareiza uzglabāšana.
○ Mainījies izskats, smarža vai garša.
○ Bojāts iepakojums.
○ Nav salasāms zāļu nosaukums.

Pareiza sagatavošana zāļu utilizācijai:
○ Izņemiet zāles no ārējā iepakojuma.
○ Tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas un ziežu tūbiņas jāievieto maisiņā.
○ Saplīsušus dzīvsudraba termometrus ievietojiet plastmasas pudelē/traukā transportēšanas laikā.

Aptieku loma un atbildība

Latvijas aptiekas pieņem nevajadzīgās zāles, nodrošinot to pareizu utilizāciju. Šīs zāles tiek savāktas un nosūtītas uz atbilstošām iekārtām, kur tās tiek droši iznīcinātas. Tas ir svarīgs solis, lai novērstu nevēlamu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Ieguvumi

Nevajadzīgo zāļu utilizācija ir solis uz priekšu sabiedrības izglītošanā par atbildīgu un drošu attieksmi pret farmaceitiskiem atkritumiem. Jau pašlaik aptiekas un farmaceiti sniedz atbalstu, palīdzot cilvēkiem rūpēties par apkārtējo vidi un novērst potenciālos riskus, ko rada nederīgas zāles.

Ieguldiet laiku un pūles, lai pareizi utilizētu nevajadzīgās zāles - tā ir ieguldījums mūsu kopējā veselībā un vides ilgtspējā.