SIA GP Nord
Reg. Nr:
40203177406
Adrese:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Nereģistrētās zāles

Latvijas zāļu tirgus ir neliels, dažkārt jaunu vai specifisku medikamentu reģistrācija mūsu valstī ražotājam nav prioritāte, dēļ reģistrācijas procedūras patērētāja laika, izmaksām un citiem resursiem, tāpēc pastāv medikamenti, kuri meklē tikai citās valstīs. Gadījumos, kad pacientu reģistrētās zāles nevar izmantot medicīnisku apsvērumu dēļ, ārsta izraksta recepti Latvijā nereģistrēta medikamenta iegādei, un tas oficiāli tiek pasūtīts.

Nereģistrētas receptes zāles tiek izmantotas:
• specifisku slimību gadījumi
• reģistrētu medikamentu nevar izmantot medicīnisko apsvērumu dēļ (alerģija, nepanesamība, utml)
• Latvijā nav reģistrēts konkrēta sastāva medikaments, bet speciālists nosaka, ka ārstēšanas procesam vajadzīgs konkrēts sastāvs.

Latvijā nelietotu zāļu pasūtīšanas ir vienkārša – ir nepieciešama tikai ārsta recepte, ka pacientam šis medikaments patiešām ir nepieciešams. Svarīga ir pacienta un ārsta komunikācija, ka šādi medikamenti ir izskatāmi. Patiešām, Latvijā nereģistrēto medikamentu ir daudz – tie nepieciešami gan oftalmoloģijas, ginekoloģijas un gastroenteroloģijas, gan onkoloģijas, psihiatrijas un citu medicīnas nozaru ārstēšanai.

Zāļu pasūtīšana notiek, izmantojot ārstu, farmaceita un pacientu. Ārstniecības personas informē farmācijas darbinieku par slimību diagnozēm, ar kurām zālēm Latvijā nav pieejami. Ārsts ir tiesīgs pacientam izrakstītas nereģistrētas zāles tādos specifiskos gadījumos, un Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles katra pacienta ārstēšanas nodrošināšanai nevar izmantot. Nereģistrēto zāļu ievešana nav stingri regulēta, un atbildība par šo medikamentu paraksta uzņemas ārstu, informējot arī pacientu par pareizu zāļu lietošanu.

Latvijā nereģistrētās zāles pēc ārsta izrakstītas receptes un Zāļu valsts aģentūras akcepta var pasūtīt no Eiropas Savienības, Krievijas vai jebkuras citas pasaules valsts. Tas ir likumīgs zāļu iegādes veids, un pacientiem ir tiesības ar ārsta izrakstīto recepti pasūtīt medikamentu jebkuru aptiekā. Tiesa, piegādes process ir laikietilpīgāks – kādā valstī šīs zāles var nebūt pieejamas, citām tām var būt cits nosaukums.

Ja Latvijas Zāļu reģistrētās iekļautās līdzvērtīgās iedarbības jeb analogās zāles, ārstam receptē jānorāda, kāpēc uz vietu nepieciešamas īpašas nereģistrētas zāles.

GP Nord ir viens no zāļu vairumtirgotājiem, kas tieši specializējas šādu zāļu piegādē. Klientiem ir iespēja cenu noskaidrot aptiekā pie farmaceita, jau medikamentu pasūtot. Šāda zāļu pasūtīšana ir daudz drošāks, kā iegādāties zāles nezināmās ārzemju vietnēs vai pasūtot pie nezināmas privātpersonas, lai tādas atved.

Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles var aplūkot Zāļu valsts aģentūrās mājaslapā reģistrā: meklēšanas laukā jāieraksta pilns vai nepilns zāļu vai aktīvās vielas nosaukums. Turpat pieejamas zāļu lietošanas instrukcijas, kā arī iespējams noskaidrot maksimāli pieļaujamo zāļu cenu aptiekā.

Lai novērstu riskus, ka caur legālām piegādes ķēdēm pie patērētājiem varētu nonākt nedrošas, viltotas vai nekvalitatīvas zāles, tiek veikta zāļu verifikācija jeb pareizuma noteikšana. Katrs zāļu iepakojums Eiropas Savienībā jau ražošanas procesā tiek aprīkots ar unikālu kodu, kas ļauj gala pārdevējam vai lietotājam pārbaudīt konkrēto zāļu autentiskumu un drošumu. Zāļu valsts aģentūra pirms atļaujas izsniegšanas pārliecinās, ka Latvijas Republikā nereģistrētās zāles ir drošas, ko apliecina fakts, ka tās ir atbilstoši novērtētas un reģistrētas izcelsmes valstī. Vakcīnas un citas zāles, kuras iekļautas Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 8. pielikumā, ir pakļautas obligātajai kvalitātes kontrolei.

Ja Latvijas Zāļu reģistrā ir pieejams identisks analogs, tad tādu šeit ievest un pārdot nedrīkst.

Pacienti var saņemt nereģistrētas zāles tikai pēc tam, kad Zāļu valsts aģentūra ir izsniegusi atļauju šo zāļu izplatīšanai. Lai iegādātos nereģistrētas zāles, pacientam jāiesniedz aptiekā ārstniecības personas izrakstīta recepte vai, iegādājoties zāles pret e-recepti, obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Izsniedzot nereģistrētas zāles, aptiekai jāpievieno tām šāda informācija:
• zāļu nosaukums;
• aktīvās vielas nosaukums un daudzums un palīgvielas;
• zāļu forma un saturs;
• norādījumi par lietošanu un ievadīšanas veids;
• īpaši brīdinājumi par zāļu uzglabāšanu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā un citi īpaši brīdinājumi (ja tādi ir);
• derīguma termiņš;
• uzglabāšanas nosacījumi (ja tādi ir);
• sērijas numurs;
• īpaši piesardzības pasākumi, iznīcinot neizlietotās zāles vai izmantotos materiālus, kas bijuši saskarē ar šīm zālēm (ja tādi ir);
• reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese, zāļu ražotāja nosaukums un adrese;
• iespējamās blakusparādības (ja tādi ir).

Zāļu vairumtirgotājs ir atbildīgs par to, ka, piegādājot zāles ārstniecības iestādei, katram sūtījumam ir pievienots vismaz viens attiecīgo Latvijas Republikā nereģistrēto zāļu marķējuma teksta tulkojums un lietošanas instrukcija valsts valodā.