SIA GP Nord
Reg. Nr:
40203177406
Adrese:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS)

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) Latvijā ir pirmā e-iepirkumu sistēma Baltijas valstīs. Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanu un attīstību nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departaments, kura viena no funkcijām ir nodrošināt publisku standartizētu preču un pakalpojumu iepirkuma procedūru rīkošanu un iepirkuma līgumu (vispārīgo vienošanos) slēgšanu par preču un pakalpojumu piegādi EIS e-katalogu apakšsistēmas lietotājiem.

Doties uz: eis.gov.lv

Valsts medicīniskās aprūpes iestādes vairumu nepieciešamo preču iepērk, izmantojot bezmaksas elektronisko informācijas sistēmu un tās e-konkursu apakšsistēmu. SIA GP Nord piedalās iepirkumā “Par individuālo aizsardzības līdzekļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem (33000000-0)”, kur pasūtītājs ir Nacionālais veselības dienests. Par iepirkumā piedāvāto SIA GP Nord preču klāstu lūdzam sazināties ar mūsu pārdošanas speciālistiem.