SIA GP Nord
Reg. Nr:
40203177406
Adrese:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Stingrākas prasības strādāt attālināti

Stājušās spēkā striktākas prasības klātienes darbam valsts pārvaldē, kā arī strādāt attālināti stingri aicināts privātais sektors. Šim aicinājumam pievienojas arī GP Nord.

Pagājušajā nedēļā Latvijas valdība lēma, ka valsts pārvaldē, pašvaldībās un privātajā sektorā strādājošajiem no 16. marta ir jāstrādā attālināti. Minētā prasība neattieksies uz ražošanas nozari un citiem darbiem, ko objektīvi nevar veikt attālināti. Iepriekš rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu bija spēkā prasība, ka darbs pēc iespējas ir jāorganizē attālināti, tomēr ar pagājušajā nedēļā pieņemtajiem grozījumiem rīkojumā papildus noteikts darba devēja pienākums identificēt tos darbiniekus, kuri drīkst veikt darbu klātienē, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību.

Valsts sektors

Grozījumi rīkojumā paredz papildu regulējumu attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām. Lai nodrošinātu darbu klātienē, valsts un pašvaldību institūcijas vadītājam ir jānodrošina darbiniekiem individuālie aizsardzības līdzekļi, kas ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai, piemēram, mutes un deguna aizsegus. Tāpat valsts iestādes vadītājam ir jānosaka pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai darba kolektīvā, nosakot atbildīgo personu par šo pasākumu ieviešanu darbavietā un informējot darbiniekus par minētajiem pasākumiem. Ja darbs ir valsts institūcijā uz vietas, institūcijas vadītājam būs nepieciešams nodrošināt, ka kabinetā atrodas tikai viens darbinieks, atvērtā tipa birojā vienai personai ir jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no pieejamās telpu platības.

Privātais sektors

Attiecībā uz privāto sektoru, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā, darba devējam ārkārtējās situācijas laikā ir tiesības vienpusēji norīkot darbinieku veikt darbu attālināti. Izmaiņas paredz, ka situācijās, ja darbinieks un darba devējs nav savstarpēji vienojušies par darba veikšanu attālināti, tad darba devējam ir tiesības vienpusēji norīkot darbinieku veikt darbu attālināti. Kontroles pasākumu īstenošana ir darba devēju kompetencē.