GP Nord Ltd
Reg. Nr:
40203177406
Address:
Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067, Latvija

Category Medicaments

What medicines to keep in the refrigerator?

In order to find out how the medicine can be stored, you should definitely read the instructions for use of the medicine. All special storage conditions are indicated in the instructions for use of the medicine or on the package.…

Nature does not need a pill

Kurzeme planning region together with pharmacies and cooperation partners has launched an educational campaign “Nature does not need a pill”. The campaign will run until the end of the year and will encourage the population to use medicines responsibly and…

Types and options of allergy medicine

Several types of medicines are used to treat allergy symptoms – tablets, liquids, inhalers, nasal sprays, eye drops, skin creams and injections. Some are available without a prescription; others are available by prescription only. Here is a summary of allergy…

Recepšu un bezrecepšu zāļu iegādāšnās ārpus Latvijas

Decorative image

Kas jāņem vērā, zāles iegādājoties iterneta vietnēs?Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) un Latvijas Zāļu valsts aģentūra aicina sabiedrību neiegādāties zāles nelicencētās interneta vietnēs.Viltotas zāles ir neīstas zāles, ko tirgotāji cenšas pārdot kā īstas vai reģistrētas zāles. Tās var saturēt nepareizu aktīvo…